TechniekkostenPer 2018 zijn we verplicht om inzicht te geven in de verwachte hoogte van materiaal- en techniekkosten. Hieronder treft u een overzicht van de maximale materiaal- en techniekkosten van de meest voorkomende behandelingen. Deze lijst is niet volledig, voor uw specifieke situatie/behandelplan kunnen we altijd een individuele begroting opstellen. 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Kroon- en brugwerk      
       
Code en omschrijving Omschrijving materiaal en techniek   Prijs 
R24 Kroon Volledige zirconiumkroon (multilayer)   € 176,80
    Zirconium/porseleinkroon     € 228,54
    2e Zirconium/porseleinkroon     € 223,18
    Volledige gouden kroon (1,9 gram)   € 313,80
    Verschroefde implantaatkroon Straumann   € 429,20
    Implantaatkroon op Straumann RN implant (gecementeerd) € 650,00
    Implantaatkroon op Straumann Bonelevel (gecementeerd) € 702,00
    2x Implantaatkroon op Straumann RN (gecementeerd) € 1.031,32
    Verschroefde implantaatkroon Astra   € 429,20
    Implantaatkroon op Astra implantaat (gecementeerd) € 650,00
R24-R40-R24 Brug Zirconium/porseleinbrug driedelig   € 674,91
               
               
Protheses              
               
P21, P25 Volledige prothese boven- of onderkaak        € 359,84
P30 Volledige prothese boven- en onderkaak      

€ 666,43

P21, P25 Immediaatprothese boven- of onderkaak      € 400,40
P45 Noodprothese boven- of onderkaak       € 237,64
               
J50,J40 Volledige bovenprothese/ onder klikprothese, op 2 Straumann impl € 1.311,02
               
P10 Partiële prothese 1-4 elementen (incl lepel en beetplaat)   € 278,20
P15 Partiële prothese 5-13 elementen (incl lepel en beetplaat)   € 347,67
               
P34 Frame kunstgebit 1-4 elementen (incl lepel en beetplaat)   € 511,68
P35 Frame kunstgebit 5-13 elementen (incl. lepel en beetplaat)   € 587,76
               
Reparaties/aanpassingen protheses          
               
P07 Rep volledige prothesese zonder afdruk (breuk of scheur)   € 50,18
P07 Rep volledige prothese zonder afdruk (reinigen)     € 10,04
P07 Rep volledige prothese zonder afdruk (vernieuwen tand +puttymodel) € 52,36
P07 Rep volledige prothese zonder afdruk (vernieuwen kies +puttymodel) € 46,64
  Kosten per prothesetand         € 12,01
  Kosten per prothesekies         € 5,96
               
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit, 1e element immediaat + zadel € 70,51
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit, 2e element immediaat ( + €31,10) € 102,86
  Extra element bijplaatsen  (+ kosten prothese-element)   € 4,16
  Extra element immediaat bijplaatsen       € 7,33
  Extra zadel bijplaatsen         € 9,15
               
P01, P02 Opvullen volledig kunstgebit         € 81,85
P01, P02 Opvullen volledig kunstgebit (gecompliceerd)     € 97,92
J70, J71 Opvullen volledig kunstgebit op implantaten     € 154,23
               
P58 Reparatie staalframe Zadel gieten +kies opstellen   € 124,00
      Zadel gieten + klammer   € 142,38
               
J74,J75 Reparatie klikprothese         € 77,90
J74,J75 Reparatie klikprothese en vervangen 2x matrix     € 207,95
               
J54  Omvorming klikprothese: steg vervangen voor 2x matrix   € 285,06
               
Orthodontie en overig            
               
E97 Uitwendig bleken   Bleeklepel per kaak     € 47,74
M61 Mondbeschermer Clear overlay, tbv orthodontie   € 45,14
G69 Opbeetplaat   Repositiesplint (knarsplaat)   € 176,59
      3D print splint     € 104,00
      Comfort Spint (hardzacht)   € 83,51
               
M61 Mondbeschermer bij sporten Sport Junior, 2 lagen zacht   € 85,59
      Elite Sport, 3 lagen zacht   € 111,18
      Professional Sport, 2 lagen zacht, 1 laag hard € 144,82
Neem direct contact op

Mondzorg Schot
Walcherseweg 168
4334 NB Middelburg

T 0118 641 376
E info@mondzorgschot.nl
KVK 2015 7547
IBAN NL47 RABO 0153 8279 20